PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.
Sadama terminal Metalli ladustamine Laevade lastimine 7 - 310m - 14,2m 6A - 183m - 10,7m Ladude terminal

Terminali kinnises laohoones on võimalik ladustada metalltooteid

Ruutmeetrid: 15 000m2
Kraanad: 8 tk tõstejõuga kuni 25 MT
Kaubavagunite käitlemine: 8 vagunit üheaegselt
Käitlemisvõimekus: armatuurteras rullid/pakid, terastorud, lehtteras rullid/pakid
Käitlemismaht: kuni 50 000 tn kuus

 

Ladude terminal

Ladude terminalis on PKT kasutuses ligi 10 ha territooriumi, sisaldades nii lahtiseid kui ka 51 000 m2 kinniseid ladusid. Kinnised laod on asfaltpõhjaga PVC hallid, kus võimalik ladustada erinevaid puistekaupasid kui ka teisi ilmastiku eest kaitset vajavaid pakitud kaupasid. Lisaks omab PKT ka BigBagide pakkeliini. Lahtiste laoplatsidena on kasutuses asfalteeritud platsid.

 

 

 

 

 

Laevade lastimine

PK Terminali kasutuses on 2 kaid, milledel suudame käidelda korraga kuni 3 laeva – kai nr. 6A on 183 m pikk/10,7 m sügav ja kai nr. 7 on 310 m pikk/14,2 m sügav (EH2000).

Sadama terminal

Sadama terminalis on kaupade ladustamiseks üle 12 000 m2 avatud laoplatse.

 

Terminal ja sadam

PK Terminal on 2019 aastal rajatud uute lahendustega terminal Muuga sadamas, mis tegeleb erinevate puistekaupade, saematerjali ja metalltoodete käitlemise ning ladustamisega. PK Terminali kasutuses on üle 110 000 m2 maad kaupade ladustamiseks, ligi 500 meetrit kailiini laevade teenindamiseks, raudteeühendus ning puistekaupade pakkimisvõimalus BigBagidesse.  PK Terminal koosneb kogenud ja hästi motiveeritud meeskonnast, kasutab teenuste osutamiseks tänapäevaseid ja kiireid laadimisseadmeid ning pakub klientidele kaupade logistikas innovaatilisi lahendusi.

Palgardi Kraana Grupp

PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

www.palgard.ee

Muuga sadam

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses.