PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.
Sadama terminal Metalli ladustamine Laevade lastimine 7 - 310m - 14,2m 6A - 183m - 10,7m Ladude terminal

Terminali kinnises laohoones on võimalik ladustada metalltooteid

Ruutmeetrid: 15 000m2
Kraanad: 8 tk tõstejõuga kuni 25 MT
Kaubavagunite käitlemine: 8 vagunit üheaegselt
Käitlemisvõimekus: armatuurteras rullid/pakid, terastorud, lehtteras rullid/pakid
Käitlemismaht: kuni 50 000 tn kuus

 

Ladude terminal

Ladude terminalis on PKT kasutuses üle 7,5 ha territooriumi, sisaldades nii lahtiseid kui ka 30 000 m2 kinniseid ladusid. Kinnised laod on asfaltpõhjaga PVC hallid, kus võimalik ladustada erinevaid puistekaupasid kui ka teisi ilmastiku eest kaitset vajavaid pakitud kaupasid. Lahtiste ladudena on kasutuses nii kõvakattega (betoon,asfalt) kui ka killustikkattega erinevad laoplatsid.

 

 

 

 

 

Laevade lastimine

PK Terminali kasutuses on 2 kaid, milledel suudame käidelda korraga kuni 3 laeva – kai nr. 6A on 183 m pikk/10,7 m sügav ja kai nr. 7 on 310 m pikk/14,2 m sügav (EH2000).

Sadama terminal

Sadama terminalis on kaupade ladustamiseks üle 12 000 m2 avatud laoplatse.

 

Terminal ja sadam

PK Terminal OÜ sõlmis AS Tallinna Sadamaga koostöölepingu terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puistekaupade ja metalltoodete käitlemise ning ladustamisega. Alates 2019 aastast teostame laevade teenindamist sadamaterminalis ning erinevate kaupade käitlemist lahtistes ja kinnistes ladudes. PK Terminal koosneb kogenud ja hästi motiveeritud meeskonnast, kasutab teenuste osutamiseks tänapäevaseid ja kiireid laadimisseadmeid ning pakub klientidele kaupade logistikas innovaatilisi lahendusi.

Palgardi Kraana Grupp

PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

www.palgard.ee

Muuga sadam

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas. Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses.