PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Terminali areng 2019-2020

PK Terminal võtab Muuga sadamas kasutusele modernsed laadimismasinad, ehitab uued kaupade ladustamiseks mõeldud laod ning valmistab ette kliente toetavaid logistilisi abivahendeid kiirendamaks autodele kauba toomist ja kätte saamist. Jooksvalt hoiame ennast kursis tänapäevaste võimalustega kaupade käitlemisel ja ladustamisel, et pakkuda klientidele parimat teenust.

PK Terminal alustas tegevust Muuga sadamas

PK Terminal OÜ ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, metallitoodete ja killustiku käitlemise ja ladustamisega. Lepingutega võeti üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning lisaks ka Koorma 2 kinnistu.
Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.

PK Terminal alustas Koorma 2 kinnistul ladude ehitamist

PK Terminal sõlmis OÜ Verston Ehitusega platside ettevalmistuse lepingu ning OÜ FinEst-Hall Balticuga PVC hallide ehitamise lepingud. Ettevalmistustööd saavad valmis september 2019 ning halli ehituse lõpptärminiks on november 2019. Esimeses etapis valmib 6000 m2 PVC ladu puistekaupade ladustamiseks.

PK Terminal alustas Koorma 2 kinnistul ladude ehitamist


 

 

 

PK Terminal tellis lisaks 2 Scalexi autokaalu

3 autokaaluga parandatakse terminali alade logistikat ning tänu väiksematele järjekordadele lüheneb autode ooteaeg territooriumil. Kaalud võetakse kasutusse orienteeruvalt 2019 aasta lõpus.