PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Terminali areng 2019-2023

PK Terminal on võtnud Muuga sadamas kasutusele modernsed laadimismasinad, ehitanud uued kinnised laod kaupade ladustamiseks ning loonud klientidele logistikatarkvara paremaks kaupade logistika korraldamiseks. Jooksvalt hoiame ennast kursis tänapäevaste võimalustega kaupade käitlemisel ja ladustamisel, täiendame meeskonnana teadmisi ning uuendame tehnikat, et pakkuda klientidele parimat teenust.

2022 arendus

PK Terminal ehitas Virna 3 kinnistule uue 9000 m2 laohoone koos BigBagide pakkeliiniga, et pakkuda klientidele väetiste pakkimise ning pakitud väetiste ladustamise teenust. PK Terminal on suurõnnetuse ohuga B-kategooria ettevõte ning omab õigust ka teatud AN baasil väetiste käitlemiseks.

2021 arendus

PK Terminal OÜ sõlmis AS Tallinna Sadamaga uue hoonestusõiguse lepingu Virna 3 kinnistule. Maru Ehitus AS ehitas 2021 aasta juuliks veel 12 000 m2 PVC laopinda.

2020 valminud laohooned

Juulis 2020 valmis Virna 1 kinnistul 16 000 m2 suurune PVC ladu ning Koorma 2 kinnistul veel 2 x 4000 m2 PVC laohoonet.
Laod lähevad erinevate puistekaupade ladustamiseks ning klientidega on sõlmitud pikaajalised kokkulepped.

PK Terminal tellis lisatehnikat 

PK Terminal tellis lisaks ühe Sennebogen 875 materjalikäitlusmasina. Teise masina eesmärk on tagada suurte Panamax tüüpi laevade kiire teenindamine ning samaaegsete raskete materjalide käitlemine. Masin saabub tehasest 2020 aasta augustis.
Veel täieneb tehnikapark kahe uue Hyundai 960 rataslaaduri ning mitme erineva Exsteli poolt toodetud laadimisseadme võrra. PK Terminali eesmärk on tagada kiire ja efektiivne teenindus kõikidele klientidele.

PK Terminalil ehitab veel 24 000 m2 kaetud laopinda

PK Terminal ja Maru Ehitus AS sõlmisid 2019 novembris töövõtulepingu 16 000 m2 puistematerjalide lao rajamiseks Virna 1 kinnistule, mis on kahe sisemise tugiseinaga jaotatud kolmeks sektsiooniks.
Lisaks sõlmiti leping Nordecon ASiga Koorma 2 kinnistu aluspinna ettevalmistuseks ning FinEst-Hall Balticuga kahe 4000 m2 PVC lao ehituseks.
Ehitustööd antakse üle 2020. aasta juulis.

Valmis PK Terminali esimene ladu

Detsembris 2019 valmis Koorma 2 kinnistul esimene 6000 m2 puistekaupade ladu.

Valmis PK Terminali esimene ladu

 

PK Terminal tellis lisaks 2 Scalexi autokaalu

3 autokaaluga parandatakse terminali alade logistikat ning tänu väiksematele järjekordadele lüheneb autode ooteaeg territooriumil. Kaalud võetakse kasutusse orienteeruvalt 2019 aasta lõpus.

PK Terminal alustas Koorma 2 kinnistul ladude ehitamist

PK Terminal sõlmis OÜ Verston Ehitusega platside ettevalmistuse lepingu ning OÜ FinEst-Hall Balticuga PVC hallide ehitamise lepingud. Ettevalmistustööd saavad valmis september 2019 ning halli ehituse lõpptärminiks on november 2019. Esimeses etapis valmib 6000 m2 PVC ladu puistekaupade ladustamiseks.

PK Terminal alustas Koorma 2 kinnistul ladude ehitamist


 

 

 

PK Terminal alustas tegevust Muuga sadamas

PK Terminal OÜ ja AS Tallinna Sadam sõlmisid 12. juunil 2019. a koostöölepingu ja hoonestusõiguse lepingu puist- ja segalasti terminali rajamiseks Muuga sadamasse, mis tegeleb ümarpuidu, puidugraanuli, metallitoodete ja killustiku käitlemise ja ladustamisega. Lepingutega võeti üle endise teraspleki galavaniseerimistehase kasutuses olnud kahe kai ja nende tagalaala kasutusõigused ning lisaks ka Koorma 2 kinnistu.
Lepingud sõlmiti tähtajaga 20 aastat, millele lisandub pikendamise võimalus 15 aastat.