Laevade käitlemise võimalused

PK Terminali kasutuses on 2 kaid, milledel suudame käidelda korraga kuni 3 laeva – kai nr. 6A on 183 m pikk/10,7 m sügav ja kai nr. 7 on 310 m pikk/14,2 m sügav (EH2000).

Laevade lastimine ja lossimine

Maksimaalsed laevade suurused sõltuvad laadimisskeemist (laadimine või lossimine) ja käideldavast kaubast.

Laevade lastimine ja lossimine

 

Kaupade ladustamine

Kaupade ladustamiseks on PKT kasutuses üle 7 ha territooriumi, sisaldades nii lahtiseid kui kinniseid ladusid.

Laopinnad

Kinnised laod on asfaltpõhjaga PVC hallid, kus võimalik ladustada erinevaid puistekaupasid kui ka teisi ilmastiku eest kaitset vajavaid pakitud kaupasid. Lahtiste laoplatsidena on kasutuses nii kõvakattega (betoon,asfalt) kui ka killustikkattega erinevad terminalid. Koostöös Exmet OÜ-ga oleme võimelised ladustama ka erinevaid metallist tooteid.

Kaupade ladustamine

 

 

 

 

 

 

Laadimistehnika

PKT kasutab kaupade käitlemiseks kaasaegseid Sennebogeni materjalikäitlusmasinaid ja erinevaid frontaallaadureid. Sennebogeni materjalikäitlusmasinad on spetsiaalselt projekteeritud parima kiiruse, suurima jõudluse, töökindluse ja ohutuse saavutamiseks.
PKT poolt kasutatav tehnika: Sennebogen 875 K29 materjalikäitlusmasin, Sennebogen 870 B25 materjalikäitlusmasin, Sennebogen 835 B18 materjalikäitlusmasin ning erinevad terminali masinad ja frontaallaadurid koos lisaseadmetega.

modal

Kaupade kaalumine

PK Terminal kasutab kaupade kaalumiseks Tamtroni poolt toodetud Scalex 1750/1000P autokaalusid, millede platvormi pikkus on 18 meetrit ja kaalumiskapasiteet on 80 tonni. Kaalud on taadeldud OÜ Kaalukoda poolt ja omavad vastavustunnistust.

Logistika

Kaupade jälgimiseks ja haldamiseks arendatakse välja PK Terminali programm, kus klientidel on võimalik kontrollida laos oleva kauba jääki, sisse ja välja liikunud kaubakoguseid ning planeerida autode logistikat PK Terminalis kaupade käitlemiseks.