PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Ligipääs ja eeskirjad

PK Terminali killustiku ja turba ladustamine toimub aadressil Koorma 3G, sisenemisega Koorma 5 asuvast PKT/Exmeti väravast. Vaata kaarti

PK Terminali vilja ja puidugraanuli ladustamine toimub aadressil Koorma 2.Vaata kaarti

PK Terminalis kasutusel olevad ULL kanalid:
PKT üldine – ULL 25
PKT Baltic Agro autod – ULL 27
PKT Kevili PMÜ autod – ULL 29

 

Allalaetavad eeskirjad

Sadama eeskiri
AS Tallinna Sadam sadamatasud
Sadamaaladele sissepääsu kord
Muuga vabatsooni töökorraldus
Muuga sadama keskkonnajuhtimissüsteemi õhukvaliteedi seire ja reageerimise kord
Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava
Epideemiatõrje eeskiri

Kõik Muuga sadama eeskirjad ja juhised on kättesaadavad Tallinna Sadama kodulehelt

PKT vilja ja puidugraanuli ladustamine terminal Koorma 2
Territooriumil olles järgi juhiseid ja liikluskorralduse märke. Lae alla ladude skeem

PK Terminal ja sadama kai
Ladude terminal
Sissepääs Muuga sadama territooriumile
Sissepääs PK Terminali sadamasse
Sissepääs PK Terminali ladustamisalale
Maardu tee