PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Kaupade ladustamine

Kaupade ladustamiseks on PKT kasutuses 51 000 m2 kinniseid ladusid ja ligi 20 000 m2 lahtiseid laoplatse.

Laopinnad

Kinnised laod on asfaltpõhjaga PVC hallid, kus võimalik ladustada erinevaid puistekaupasid kui ka teisi ilmastiku eest kaitset vajavaid pakitud kaupasid. Lahtiste laoplatsidena on kasutuses nii kõvakattega (betoon,asfalt) kui ka killustikkattega erinevad terminalid. Koostöös Exmet OÜ-ga oleme võimelised ladustama ka erinevaid metallist tooteid.

Kaupade ladustamine