PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Kaupade kaalumine

PK Terminal kasutab kaupade kaalumiseks Tamtroni poolt toodetud Scalex 1750/1000P autokaalusid, millede platvormi pikkus on 18 meetrit ja kaalumiskapasiteet on 80 tonni.

Kaalud on taadeldud OÜ Kaalukoda poolt ja omavad vastavustunnistust.