PK Terminal kuulub Palgardi Kraana Gruppi, millel on Baltikumis 25 aastane ja Rootsis enam kui 50 aastane kogemus erinevate kaupade käitlemisel nii sadamates kui ka terminalides.

Laevade käitlemise võimalused

PK Terminali kasutuses on 2 kaid, milledel suudame käidelda korraga kuni 3 laeva – kai nr. 6A on 183 m pikk/10,7 m sügav ja kai nr. 7 on 310 m pikk/14,2 m sügav (EH2000).

Laevade lastimine ja lossimine

Maksimaalsed laevade suurused sõltuvad laadimisskeemist (laadimine või lossimine) ja käideldavast kaubast.

Laevade lastimine ja lossimine